Reko

Syfte är att att förbättra möjligheterna på arbetsmarknaden för kvinnor med psykisk ohälsa, samt stärka målgruppen att ta steg vidare till arbete, studier eller entreprenörskap. Avsikten är även att främja hälsa och social gemenskap samt skapa ökad delaktighet hos målgruppen. Vidare är syftet att öka medvetenheten om ekologisk hållbarhet. 

Reko bedriver bl.a. en mötesplats. På mötesplatsen kan man bl.a. fika, träffa andra, pyssla, måla, sitta vid datorn, sy, läsa böcker /tidningar eller delta i friskvårdsaktiviteter. Mötesplatsen riktar sig till kvinnor mellan 20- 65 år som står utanför arbetsmarknaden och/eller är sjukskrivna. Man skrivs in på mötesplatsen via någon av våra samverkansparter och tanken är att man från mötesplatsen går vidare till arbetsträning i butiken. 

Är du intresserad av mötesplatsen? Kontakta madeleine.karlsson@abf.se  eller ring på tfn 073 08 08 310.

Öppettider mötesplats:

Mån: 13 - 15.30

Tor: 13- 15.30

Butikreko är även en second-hand- och re-design- butik. I butiken finns möjlighet till arbetsträning.

Här säljer vi kläder som skänkts till verksamheten. Vissa kläder säljs som de är, andra gör vi om. Vissa plagg görs om till textilier som vi sedan syr eller virkar nya förmål av. 

Vi tar tacksamt emot kläder och väskor (inte skor) under butikens öppettider:

Måndag 10-15:30
Tisdag: 10- 15:30
Onsdag 12-18
Torsdag 10-15:30
Lördag 10-14

All eventuell vinst återinvesteras i mötesplatsen och i projektets deltagare.

Målgrupp

Målgruppen är kvinnor mellan 20- 65 år med psykisk ohälsa, som står utanför arbetsmarknaden och/eller är sjukskrivna.

Vision

Visionen är att skapa en mötesplats som integreras i en butiksverksamhet. Butiken är inriktat på en second hand och re-design. I butiken finns det möjlighet att arbetsträna utifrån varje individs förutsättningar.