REKO - Remake,     Ekologi, Kreativitet & Omtanke, syftar till att främja delaktighet, meningsfull sysselsättning och social gemenskap.

Välkommen in till vår butik, här finns second hand och remake. Både kläder och accessoarer!